Voor uw veiligheid nemen wij alle tijd

Wij luisteren naar de wensen van de klant. Een kinderdagverblijf behoeft een hele andere BHV dan een petrochemische industrie. Bij ons is elke cursus maatwerk op de wensen en behoefte van de klant ingespeeld.

Meer over SKW-opleidingen

Opleidingen algemeen

In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een circulatiestilstand. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen...

Meer over de opleidingen

Eerste hulp opleidingen

Eerstehulpverleners (EHBO’ers) verlenen eerste hulp bij levensbedreigende stoornissen zoals in de ademhaling, het bewustzijn.

Wat is eerste hulp?

Hulpverlener opleidingen

Bij basishulpverlening gaat het niet alleen om hulpverlening op de werkplek, maar ook om hulpverlening aan aanwezige personen...

Kan ik hulp verlener worden?

Graag verrassen wij u met onze eigen trainingen, niet alleen de prijs zal u enthousiast maken.

Certificeren en accrediteren