Eerste hulp opleidingen

Op deze pagina is een overzicht te zien van onze eerste hulp opleidingen.


Eerste hulpverlener (EHBO)

Hulpverlener opleidingen

Eerste hulpverleners (EHBO’ers) verlenen eerste hulp bij levensbedreigende stoornissen zoals in de ademhaling, het bewustzijn. Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel (wonden), warmte- en koudeletsels, vergiftigingen, elektriciteitsletsels bij slachtoffers behandelen en natuurlijk deskundige hulp alarmeren of het slachtoffer doorverwijzen naar huisarts of SEH.

Enige methoden en handelingen die hierbij gebruikt worden zijn onder andere:

 

 • Zorgen voor de veiligheid van eerstehulpverleners en omstanders
 • Verplaatsen van het slachtoffer bij gevaar
 • Goede alarmering bij de 112-alarmcentrale
 • Benaderen van het slachtoffer (indicatie van bewustzijn)
 • Fixeren van het hoofd bij wervelletsels
 • Openen en openhouden van de lucht/ademweg
 • Oplossen van probleem bij verslikking
 • Controleren van de ademhaling
 • Ademweg veiligstellen bij bewusteloze door stabiele zijligging
 • Reanimatie
 • Stelpen van ernstige bloedingen
 • Handelingen bij shock
 • Vaststellen van het bewustzijnsniveau: De mogelijkheden zijn: bij kennis, verminderd bewustzijn, bewusteloos
 • Verlenen van eerste hulp bij flauwte, epilepsie, suikerziekte en beroerte
 • Voorkomen van afkoelen van slachtoffers
 • Warm houden van slachtoffers met koudeletsel. Verbinden van verschillende wonden
 • Geven van eerste hulp bij andere (kleine) letsels
 • Bewaking van een slachtoffer
 • Overdragen van een slachtoffer aan deskundige hulp

Punten kunnen toegekend worden voor onderstaande organisaties: voor deze eerste hulp opleidingen

Code95

KCKZ

V&VN

Inschrijven


Eerste hulp bij drank en drugs (EHBDDU)

Hulpverlener opleidingen

In toenemende mate krijgt de eerstehulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving. Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘bingedrinking’ of ‘comazuipen’. Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Inschrijven


Eerste hulp aan kinderen (EHAK)

Goedgekeurd voor gastouders. (IKK proof) Nu ook met accreditatiepunten voor de kraamzorg (KCKZ)

Deze cursus is uitermate geschikt voor iedereen die (klein)kinderen heeft of met kinderen werkt. Kinderen zijn geen kleine volwassenen, de benadering en hulpverlening is bij kinderen dan ook anders dan bij volwassenen. Ook zullen onderwerpen als kinderziektes en kindermishandeling aan bod komen.

Punten kunnen toegekend worden voor onderstaande organisaties: voor deze eerste hulp opleidingen

KCKZ

V&VN

Inschrijven


Eerste hulp bij sportletsel (EHBSO)

Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden. Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten.U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen.

De volgende onderdelen worden behandeld in de cursus:

 • Sportletsels
 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in de bloedsomloop
 • Letsels van de huidLetsels van spieren en pezen
 • Letsels van botten en gewrichtenLetsels aan het hoofd
 • Warmteletsels
 • Koudeletsels
 • De organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementenOverzicht beschermende materialen per sport
 • Verband- en hulpmiddelen

Inschrijven


Eerste hulp langs de lijn (EHLDL)

De meeste voetbal clubs beginnen weer met de trainingen. Ook zullen de eerste wedstrijden weer worden gespeeld. Zijn uw begeleiders, trainers en/of coaches in staat om de eerste hulp te verlenen? Specifiek voor deze doelgroep hebben wij de workshop eerste hulp langs de lijn.

Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.

Deze module is speciaal ontwikkeld voor elftalbegeleiders van amateurvoetbalteams.

Tijdens de workshop leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende letsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessure-preventieve maatregelen.

Inschrijven


Eerste hulp bij wandelletsel (EHBWL)

Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel
Deze module is bedoeld voor eerstehulpverleners die assisteren bij wandelevenementen en voor eerstehulpverleners, die als wandelaars meer willen weten over de specifieke ongevallen die voorkomen bij deze groep.

Certificaat
Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel is relevant als u wilt assisteren bij wandelevenementen of als u te maken heeft met wandelaars.

Examen
Om in het bezit te komen van het geregistreerde Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel moet de kandidaat worden getoetst door een Instructeur Eerste Hulp bij Wandelletsel.

Inschrijven