Hulpverlener opleidingen

Op deze pagina is een overzicht te zien van onze hulpverlener opleidingen.


Basis Hulpverlener

Bij basishulpverlening gaat het niet alleen om hulpverlening op de werkplek, maar ook om hulpverlening aan aanwezige personen in (niet-)bouwwerken. Basishulpverlening wordt geboden in de periode voordat professionele hulpdiensten aanwezig zijn. Het kan gaan om:het beperken van een (beginnende) brand; het beperken van de gevolgen van ongevallen; de evacuatie van personen.

Kortom is deze cursus bijna gelijkend aan die van de bedrijfshulpverlener maar dan meer toegespitst op passantenhulpverlening, en in en om huis. Op het werk is het vaak goed geregeld, maar thuis waar je kostbaarste bezit aanwezig is is dit vaak niet geregeld. Ook door de bezuinigingen worden de aanrijtijden van hulpverleningsinstanties steeds langer waardoor we meer op onszelf zijn aangewezen.

Inschrijven


Bedrijfs Hulpverlener

In deze arbeidsomstandighedenwet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.

De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties, zoals de gemeentelijke of regionale brandweer en de ambulance. Dit is van belang voor noodsituaties waarin de deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn, zoals bij een grote brand of een reanimatie.

Voor deze cursus kunnen 7 punten voor de Code95 worden bijgeschreven.

Inschrijven

hulpverlener opleidingen


Evenementen hulpverlener

De cursus evenementen hulpverlener is een aanvulling op het EHBO. Uit alle modules wordt iets meegegeven, ook komen de protocollen ABCDE, AMPLE, AVPU en MIST in de cursus voor. Organisatie samenwerking brancard vervoer en meer uitbreiding en verdieping op de basis EHBO.

Inschrijven

 

hulpverlener opleidingen