Nieuws

EHBO-les op school?

EHBO-les op school? Een heel goed idee 04 oktober 2020 Er komt steeds meer steun om EHBO-lessen in het onderwijs te verzorgen. Van introductielessen en bijvoorbeeld spreekbeurten op basisscholen tot volledige EHBO-cursussen in het middelbaar onderwijs, EHBO-kennis is voor iedereen belangrijk. Om die reden hebben hulpverleners gezamenlijk opgeroepen om EHBO-onderwijs op scholen verplicht te maken. Kinderen kunnen ‘mensen […]

Lees meer

Geldigheid vrijstelling code95 voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vervalt per 1 december 2020.

2-10-2020  Ben je chauffeur en geboren voor 1 juli 1955 en heb je nog een geldige code 95 op je rijbewijs zonder 35 uur nascholing te hebben gevolgd, dan zal deze per 1 december 2020 vervallen. Nederland moet een eerder toegekende vrijstelling ongedaan maken. De code 95 is het bewijs van vakbekwaamheid bij rijbewijs C en/of […]

Lees meer

BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen kunnen ondanks de aangescherpte Coronamaatregelen veilig doorgang vinden.

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsprocessen veilig zijn, dat op werkplekken de veiligheid is geborgd en dat er aandacht is voor situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd. Juist nu in deze coronatijd is het van belang dat deskundige en geoefende (bedrijfs)hulpverleners beschikbaar zijn. Als SKW-opleidingen zijn wij daarom ontzettend blij met het vertrouwen dat […]

Lees meer

Brand met mobiele telefoons

Brand veroorzaakt door je telefoon tijdens het opladen. Kan dat? Ja, dat kan zeker! Er kan ook brand ontstaan door de oplader die in het stopcontact zit, zonder dat er een telefoon aan verbonden is. Na het opladen van je telefoon is het verleidelijk om de oplader in het stopcontact te laten zitten, maar dit […]

Lees meer

Hier doen we het voor

Lees meer

Corona Protocol voor het geven van EHBO en BHV cursussen.

Brancheprotocol-BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscurssussen-tijdens-covid-19-pandemie

Lees meer

Protocol voor het geven van EHBO en BHV cursussen in de maak!

Het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de brancheorganisatie BVBN hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk protocol op te stellen om EHBO en BHV-cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij. In veel beroepsbranches is het verplicht om een EHBO of BHV-cursus te volgen om een beroep […]

Lees meer

VCA examens

Belangrijk: Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie […]

Lees meer

Advies: geen reanimatiecursussen tot 1 juni

Zoeken23 April 2020 Organiseer geen reanimatiecursussen waar deze niet direct noodzakelijk zijn. Direct noodzakelijke trainingen voor medisch personeel in verband met inzet tijdens de pandemie kunnen uiteraard doorgaan. Daarbij moeten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is het advies tot 1 juni. Voorkom verspreiding van het virus De […]

Lees meer

Tot 20 mei geen examens

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95). Alle examens kunnen zodra dat weer kan worden ingehaald. Annuleren examens na 20 mei Het CBR annuleert nu ook alle theorie-examens die ná 20 mei […]

Lees meer