Komt u in aanmerking voor subsidie?

Subsidie en vergoedingen.

De kosten voor een opleiding of training hoef je in veel gevallen niet zelf volledig te betalen. Zo zijn de scholingskosten vaak aftrekbaar van de belasting en soms kom je zelfs in aanmerking voor vergoeding.

Belastingdienst: scholingskosten zijn aftrekbaar.

In veel gevallen zijn kosten voor scholing aftrekbaar van de belasting. Voor zowel werkgever als voor particulieren kan dit een flinke korting op een training of opleiding opleveren. Veel van onze trainingen en opleidingen van SKW-opleidingen komen hiervoor in aanmerking.
Voorwaarden aftrek studiekosten werkgever: Voor de werkgever geldt dat de studie of opleiding van de werknemer gericht moet zijn op zijn of haar huidige of toekomstige baan. De vergoeding die een werknemer hiervoor ontvangt vanuit het bedrijf valt niet onder het loon, daarom zijn deze uitgaven voor het bedrijf aftrekbaar. Een andere voorwaarde voor het krijgen van aftrek is dat de vergoeding toegezegd moet zijn in het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Voorwaarden aftrek studiekosten particulieren:

De studie of opleiding moet gericht zijn op je huidige of toekomstige beroep, jij (of je fiscaal partner) betaalt de studiekosten (en bijv. boeken) en er is sprake van een leertraject.
De exacte regels hiervoor kunnen elk jaar veranderen en tref je op de website van de Belastingdienst. Vaak kan je afdeling HR je hierover verder voorlichten.

O&O Fonds / A&O Fonds (Opleidings- en ontwikkelfonds)
Wanneer een individuele werknemer een opleiding wil volgen, doet hij dit via/namens zijn werkgever. De werkgever kan voor iedere opleiding een aanvraag tot vergoeding indienen bij zijn branchevereniging. Dit kan verhaald worden op het O&O Fonds en/of het A&O Fonds (gemeenten en rijk), welke opgebouwd worden uit een percentage van iedere loonsom. De hoogte hiervan is in de CAO vastgelegd. Het fonds bepaalt of een opleiding geheel, gedeeltelijk of niet vergoed wordt. Dit kan per branche verschillen. De erkende fondsen per branche zijn te vinden op agentschap.szw.nl.

Individueel opleidingsbudget
Veel bedrijven hebben voor hun medewerkers een individueel opleidingsbudget, welke kan oplopen tot wel 1.000,- euro per medewerker per jaar. Informeer bij je HR manager wat de mogelijkheden zijn.

Vergoeding EHBO cursus

Voorkomen is beter dan genezen. Hier denken zorgverzekeraars ook zo over. Wanneer je aanvullend verzekerd bent vergoeden ze soms tot wel 100% van de cursus. Kijk hier of jouw verzekeraar een EHBO-cursus vergoed. Hoeveel geld je terugkrijgt verschilt per verzekeraar en per aanvullende verzekering.

* Wij als SKW-opleidingen hebben als professionele opleider niet de mogelijkheid om de subsidieaanvraag voor u te verzorgen. Dit kan alleen worden gedaan door de betreffende persoon binnen uw organisatie.

SKW-opleidingen biedt geen garanties voor de toekenning van deze subsidie, en kan hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Subsidie voor uw trainingen?

Onze planning.